Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2018

the code.

1. Do the fucking work. Don't be lazy.  
2. Stop fucking waiting. It's time.  
3. Rely on yourself. The universe doesn't give a fuck.  
4. Be fucking practical. Success is not a theory.  
5. Be productive early. Don't fuck around all day.  
6. Don't be a fucking baby. Life's hard. Get on with it.  
7. Don't hang out with fuckwits.  
8. Don't fucking waste energy on shit you cannot control.
9. Stop bullshitting. It's fucking embarrassing.  
10. Stop being a fucking people-pleaser. It's sad.  
11. Stop putting toxic shit in your body. It's fucking stupid.  
12. STOP DOING THE SAME FUCKING THING AND HOPING SHIT WILL CHANGE.

March 03 2018

1585 cc4c 420
Reposted fromnonecares nonecares viawszystkodupa wszystkodupa
Sponsored post

February 23 2018

Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard

February 20 2018

8150 f2ca 420
Reposted fromFlau Flau viaXavax Xavax
I wiosna by tak nie smakowała, gdyby przedtem zimy nie było.
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek

February 09 2018

8218 6aee 420

February 08 2018

0496 9f9b 420
Reposted fromonlyman onlyman viabudas budas
3111 c106 420
Reposted fromzoou zoou viasilkydreams silkydreams

February 07 2018

7177 b067 420
Reposted frommegakrupo megakrupo viabudas budas
5995 67dd 420
4070 bb71 420
Reposted fromedwes edwes viaepidemic epidemic
Na najważniejszych skrzyżowaniach życiowych nie stoją żadne drogowskazy
— Charlie Chaplin
Reposted fromolass olass viawszystkodupa wszystkodupa

January 31 2018

9859 dedf 420

January 28 2018

July 10 2015

Ja jestem Twój i Ty jesteś moja - i tak trwamy razem.
Przecież nie może być inaczej
— Johann Wolfgang von Goethe

July 03 2015

2466 04da 420
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viamdjg mdjg

June 30 2015

2248 683e 420
N
Reposted fromgejowygej gejowygej viaunnamedporn unnamedporn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...